EXTRA-EDU
NEWS
News

News
‘RenéGeneraties Objecttheater in de Marollen'

Het programma SESAM (Museum op Maat/EDUCATEAM), één van de 3 eerste genomineerden voor de prijs AKcess / Promethea (collectief van bedrijven die de toegang tot cultuur voor iedereen ondersteunen) heeft de eerste PUBLIEKSPRIJS gewonnen !

Sedert 18 jaar, doorheen vier programma's - Sesam, Komeet, gebarentaal en Equinox - zet dit team zich dagelijks in om ALLE doelgroepen te ontvangen en wordt daar nu ruimschoots voor beloond.

Bedankt aan allen om voor ons te stemmen !

Het artikel van de RTBF vind je hier.

Het programma Sesame van Educateam – Museum op Maat richt zich tot sociale en socioculturele verenigingen. Dankzij het mecenaat van GDF Suez kunnen we sinds 2011 werken aan projecten die een heel schooljaar bestrijken, met als doel de grootst mogelijke ontsluiting van het Magritte Museum.
Het project RenéGeneraties, uitgevoerd in samenwerking met de vzw Entr’âges in 2012 en 2013, heeft de vorm aangenomen van intergenerationele ontmoetingen met senioren uit het rusthuis Ter Ursulinen via het objecttheater in de Marollen. Tijdens de vakanties werden er intergenerationele stages georganiseerd rond het oeuvre van René Magritte met de Volksateliers en met de vzw Caria onder leiding van actrice Babou Sanchez . De door de kinderen en de senioren gecreëerde surrealistische tafereeltjes werden op camera vastgelegd. Gezien de poëtische uitstraling van de in scene gebrachte verhalen en de kwaliteit van de foto’s, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten het genoegen dit werk te valoriseren via een tentoonstelling in het Magritte Museum zelf, bron van hun inspiratie.

Lees GénérationsRené

 

Contact : Chloé Despax, coördinatrice van het programma Sesame
sesame@fine-arts-museum.be  02/508.33.55
Het project heeft ook geleid tot een boek dat u kan bekijken op onze site :
www.extra-edu.be