EXTRA-EDU
NEWS
News

News
visit - expo : Jordaens en de Antieken
Rondleidingen voor individuele bezoekers in de tentoonstelling

In deze tentoonstelling (12/10 2012 > 27/01 2013) herontdekt u niet alleen een belangrijke schilder uit de 17de eeuw maar ook een boeiende getuige van een antiek literair erfgoed. Ontdek samen met een gids van Educateam de onbekende verbanden tussen deze belangrijke barokschilder en de antieke wereld.

Tarief
€ 8 - € 6 / persoon + € 2,5 inkom
Reservatie reservation@fine-arts-museum.be

Afspraak
Museum Oude Kunst
Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel

Data om te onthouden
FR dimanche 21/10 2012, 18/11 2012, 20/01 2013 – 14h
NL zondag 21/10 2012, 18/11 2012, 20/01 2013 – 14h30
EN Sunday 10-21 2012, 11-18 2012, 01-20 2013 – 15h00
Family Day Jordaens zondag 25/11 2012 – 10:00 > 16:00
Museum op Maat
‘Themawandelingen voor blinden en slechtzienden’
Zondag 04/11 2012, dinsdag 04/12 2012 – 14:00
‘Rondleidingen voor doven in Vlaamse gebarentaal’