EXTRA-EDU
NEWS
News

News
De nieuwe cultuurkrant: Museum Life

Vier grote cultuurtempels, onderzoekscentra en erfgoedbeheerders zullen voortaan hun informatieverstrekking bundelen in de gemeenschappelijke krant Museum Life. Drie keer per jaar zal het publiek kennis kunnen maken met de activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Rijksarchief in België. Het eerste nummer verschijnt op 21 februari en covert de periode tot en met april. Daarna zullen de nummers mei tot augustus en september tot december volgen.

Het initiatief past in het streven van de vier instellingen om intensiever samen te werken en slagvaardiger uit de hoek te komen op promotioneel vlak. Het krijgt de volle steun van het Federaal Wetenschapsbeleid. De 215.000 exemplaren van elke oplage zullen in Brussel en België verspreid worden via eigen distributiekanalen, via de firma Aeolus en als speciale bijlage in De Standaard en La Libre. Zo hopen de initiatiefnemers ruimer te kunnen berichten over hun tentoonstellingen, verzamelingen en allerhande activiteiten zoals rondleidingen, lezingen en speciale evenementen.

Museum life lezen