EXTRA-EDU
NEWS
News

News
Werk te gast in het Magritte Museum

L’histoire centrale maakt deel uit van een reeks werken die Magritte tussen 1926 en 1928 realiseerde. Hij stelde het werk tentoon op een ééndaagse expositie in de Salle de la Bourse in Charleroi, in combinatie met een concert hedendaagse muziek onder leiding van André Souris en na een lezing van Paul Nougé. Dit werk is exemplarisch ter illustratie van de poëtiek van het ‘mysterie’ die de kunstenaar zo dierbaar is.

Tevens ontving het Musée Magritte Museum, in het kader van ons wetenschappelijk samenwerkingsprogramma met de Menil Foundation te Houston, sinds maart 2011 voor de periode van een jaar de volgende werken uit de Menil Foundation: De memoires van een heilige (1960) en Het lied van de storm (1937).

In maart 2012, ten slotte, zal een reeks kunstwerken, uitgeleend door een Londense privé-verzamelaar, worden tentoongesteld, waaronder: Het museum van één nacht (1927), Oog in oog met het gefluister (1927), Zonder titel (Hemel met biomorfische figuren en woorden) (1928) en De bekoringen van het landschap (1928).

Al deze bruiklenen benadrukken het levendige karakter van het museum dat, door de roulatie van de schilderijen, steeds weer nieuwe aspecten van het leven, de denkwijze en het oeuvre van René Magritte onthult.

René Magritte, L’histoire centrale (1928), Collectie Dexia, © Charly Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming –c/o SABAM-ADAGP, 2011