EXTRA-EDU
NEWS
News

News
De europese nacht van de onderzoekers
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Federaal  Wetenschapsbeleid, samen met de wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra en universiteiten, dat evenement, met dit jaar als
uitgangspunt “Kunst en Wetenschap”.
De Nacht van de Onderzoekers richt zich tot het grote publiek, en in het bijzonder het  jongerenpubliek. Zij wil de kans te bieden onderzoekers persoonlijk te ontmoeten en zo hun beroep te demystifi ëren.
 
Meer informatie: www.nuitdeschercheurs.be
 
Regentschapsstraat, 3 - 1000 Brussel
Deelname: gratis