EXTRA-EDU
NEWS
News

News
Prijs Coup de coeur du jury CAP48

Op 27 januari ll., t.g.v. de vijfde editie van de prijs CAP48 van L’Entreprise citoyenne heeft het programma Equinoxe van Educateam, bestemd voor het Franstalige blinde en slechtziende publiek, de Prijs Coup de coeur du jury gewonnen. Dankzij deze prijs, die  projecten steunt  ter verbetering  van de participatie van mindervaliden, zal het Equinoxe programma een ruime dekking in de media krijgen, zowel in de geschreven als in de audiovisuele pers. Sinds twaalf jaar ontwikkelt de educatieve en culturele dienst van de musea een vast programma van kwalitatieve rondleidingen voor de blinde en slechtziende bezoekers. Dankzij de raadgevingen van blindenverenigingen en consultants kon voornoemde dienst de praktische ervaring opdoen die onontbeerlijk is voor de uitwerking van het project. Op heden biedt Equinoxe aangepaste rondleidingen voor blinden en slechtzienden aan in het Museum voor Oude en Moderne kunst, het Magritte Museum en in de tijdelijke tentoonstellingen. Centraal in deze aanpak staan de dialoog en de techniek van de verbale beschrijving aangevuld met zeer divers didactisch materiaal (maquettes, reliëftekeningen, muziek- en geluidsfragmenten).

http://www.rtbf.be/info/societe/handicap/le-prix-cap48-de-l%E2%80%99entreprise-citoyenne-a-ete-decerne-299925