EXTRA-EDU
NEWS
News

News
Partnerschap GDF SUEZ - EDUCATEAM

GDF SUEZ steunt de wil van de Koninklijke Musea om de toegang tot het Magritte Museum te verlenen aan groepen kinderen en jongeren die de wereld van het museum niet kennen of ervan worden uitgesloten om sociale, economische en/of culturele redenen.

Deze opdracht is de voornaamste doelstelling van het Sesam programma van Educateam met dewelke GDF SUEZ een partnerschap is aangegaan. In dit kader mocht Prinses Amaury de Merode, meter van de specifieke programma’s van Educateam “Museum op maat” een cheque van 50.000 € ontvangen op 12 december 2010. Het project van partnerschap, dat over drie jaar zal lopen, stoelt op drie modules: Magritte in video, Magritte reist met zijn penselen en Magritte poëtische performances.