EXTRA-EDU
Museum op maat
Museum op maat

Museum op maat

Museum op maat zorgt ervoor dat iedereen een gelijke kans krijgt om op een persoonlijke en aangepaste manier het museum te bezoeken, los van handicap, cultuur, taal of welke beperking ook. Museum op maat onderscheidt vier publieksgroepen met een specifiek aanbod:

EquinoxEquinox voor blinden en slechtzienden
SesamSesam voor mensen in economische, sociale of culturele moeilijkheden
KomeetKomeet voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking
Gebarentaal Gebarentaal voor doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers

Museum op Maat organiseert rondleidingen, creatieve parcours, ateliers en thema-activiteiten op maat van deze specifieke doelgroepen.
Sesam

Sesam

Sesam richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een taalachterstand of leermoeilijkheden, mensen in armoede, mensen van diverse etnische achtergronden voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De activiteiten gaan uit van een minimum aan voorkennis en hanteren een eenvoudig taalgebruik. Ze zijn ontwikkeld door een team van gespecialiseerde mediatoren.
Komeet

Komeet

Komeet richt zich tot maatschappelijk kwetsbare personen: mensen met een mentale of een fysiek- motorische beperking, in psychologische of psychiatrische begeleiding, in activiteitencentra, dagcentra of gesloten instellingen, in rust- en ziekenhuizen, kinderen en jongeren uit het bijzonder onderwijs, langdurig zieken, personen met MS, autismespectrumstoornissen, in thuisbegeleiding … De groep wordt steeds begeleid door gespecialiseerde mediatoren met ervaring in de culturele en de psychosociale sector.
Equinoxe

Equinox

De Equinox mediator neemt de blinde en slechtziende bezoeker mee op een zintuiglijke ontdekking van de kunstwerken en maakt daarvoor gebruik van audiodescriptie, reliëftekeningen, muziek en literatuur.
Langue des signes

Gebarentaal

Culturele activiteiten in Vlaamse gebarentaal worden georganiseerd voor doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers.
Momenteel wordt het programma gebarentaal opnieuw opgestart. Vanaf september 2017 krijgt u een eerste aanbod. Heeft u ideeën, suggesties, vragen? Dan mag u ons steeds contacteren.