EXTRA-EDU
ONDERWIJS
News
Welkom!
Je vindt hier de pedagogische dossiers bestemd voor de leraars van het secundair en hoger onderwijs. Deze dossiers werden opgesteld door Educateam, de ploeg van de educatieve dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Je kan ze gebruiken bij de voorbereiding of verwerking van je bezoek.
Leraars basisonderwijs kunnen terecht op Kids & Teens met een interactief aanbod op maat van het jongere publiek.
Onder het hoofdstuk News vind je alle mogelijke informatie betreffende opendeurdagen en speciale evenementen. Ontdek ook het nieuwe programma.
Dossiers
Programma's