EXTRA-EDU
10 METHODEN
Een les in dingen
Over de werkwijze van René Magritte
"Ik probeer er altijd voor te zorgen dat de schilderkunst niet opvalt, zo min mogelijk te zien is. Ik werk een beetje als een schrijver die een zo eenvoudig mogelijke toon aanslaat, die stilistische effecten schuwt, zodat de lezer uit het werk slechts het idee haalt dat de schrijver erin heeft willen leggen . Magritte zelf noemt zijn werkwijze 'de ontheemding van de dingen':
"Het is raadzaam dat de keuze van de dingen die ontheemd moeten worden, zeer gewone dingen zijn om de vervreemding zo doeltreffend mogelijk te maken."
Hoe werkt de les?
Het ding wordt ondervraagd.
Het schilderij is het resultaat van deze ondervraging.
Het resultaat toont het geïsoleerde ding dat ons dusdanig schokt dat een besef van mysterie ontstaat.
De vormgeving mag niet de aandacht van het ding afleiden: Magritte schildert daarom 'realistisch'.  
Hierna volgen 10 methoden die Magritte toepast bij het bedenken van zijn beelden:

God is geen heilige, 1935-1936
1/ plaats een ding in een vreemde omgeving of situatie waarbij al dan niet een verwantschap opduikt

Het domein van Arnheim, 1962
2/ creëer een nieuw ding door de samenvoeging van twee bestaande dingen die al dan niet verwant zijn

Ontdekking, 1927
3/ wijzig een aspect of eigenschap van een ding

Sheherazade, 1948
4/ verander de relatieve grootte van een ding

Het onverwachte antwoord, 1933
5/ schilder een ding letterlijk

Het onbeschreven blad, 1967
6/ ruil zichtbare voor verborgen dingen en omgekeerd

Het woordgebruik, 1927-1929
7/ combineer een ding met de naam van een ander ding

De ontwapende dageraad, 1928
8/ schilder binnen de vorm van een ding een ander ding

Beschilderde fles, 1942
9/ schilder een ding op een ongewone drager

Een schilderij van een stuk kaas onder een kaasstolp Dit is een stuk kaas, 1936-1937
10/ behandel de afbeelding van een ding als het echte ding
M.K.
¹René Magritte, Ecrits complets, 1979, p. 660